menu icon

NAŠI ZAPOSLENI

Slobodan Hajduković

direktor

Pre nego što je postao generalni direktor AAC-a, Slobodan Hajduković je bio zaposlen u kompaniji MK Group, kao direktor sektora nekretnina gde je bio zadužen za upravljanje imovinom i prometom nepokretnosti kompletnog portfolija Grupe. Na ovu poziciju je došao sa mesta zamenika generalnog direktora Luke Beograd, gde je bio odgovoran za vođenje Waterfront projekta razvoja nekretnina. Poseduje značajno internacionalno iskustvo u radu na menadžerskim pozicijama u Evropi, Africi, Latinskoj Americi, Karibima i Severnoj Americi. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a stručni ispit je položio pri Ministarstvu Građevine Republike Srbije. Poseduje licencu ovlašćenog inženjera. Član je Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS).

CV

Dejana Obradović

viši stručni saradnik za procenu vrednosti nekretnina

Dejana Obradović prelazi u AAC iz Danos & Associates doo, gde je radila kao stariji konsultant u sektoru procena vrednosti nekretnina za potrebe obezbeđenja kredita i finansijskog izveštavanja. Tokom dugogodišnje profesionalne karjere i rada u državnom sektoru i multinacionalnoj kompaniji, stekla je zavidno iskustvo u oblasti procena nepokretnosti, razvoja projekata, upravljanja projektima i projektnom finansiranju. Bila je zaposlena u kompanijama Erste Group Immorent doo i Gradjevinska direkcija Srbije doo. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje licencu odgovornog projektanta izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

CV

Slavica Lukić

saradnik za procenu vrednosti nekretnina

Slavica Lukić se pridružila timu Appraisal Associates & Consultants u novembru 2014. godine na poziciji saradnika za procenu vrednosti nekretnina, gde prelazi iz kompanije Danos & Associates. U Danosu je radila na poziciji konsultanta za prodaju nekretnina. Poseduje preko 16 godina iskustva u prometu nekretnina, administraciji, PR-u i novinarstvu. U kompaniji Omnia Communications je provela 12 godina, radeći kao Menadžer za media monitoring i Office manager, a pre toga je 4 godine radila kao novinar na televiziji Studio B. Diplomirala je na Fakultetu za menadžment, na Odseku za marketing.

CV